Wij gedenken:


Op 03 april 2022  overleed een van ons bestuursleden  nl: Maurice Van Brusselt.

 - Ondervoorzitter :

    B.V.D.S.- C.B.B.A:

    - Bestuurslid sectie            Duitse draadhaar

Le 3 avril 2022, l'un des membres de notre conseil d'administration est décédé, à savoir : Maurice Van Brusselt.

Vice-Président B.V.D.S.- C.B.BA :

Membre du conseil d'administration de la section Allemande du poil dur


Op 06 juni 2023 overleed  Poismans Jean-Marie.

Commissaris van de Sectie draadhaar B.V.D.S. - C.B.B.A.

Hondenafrichter Nimrod   Tongeren

    Poismans Jean-Marie

est décédé le 06 juin 2023.

Commissaire de la section des chiens de fil  C.B.B.A.

       Maître-chien                     Nimrod Tongeren