B.V.D.S. - C.B.B.A.

B.V.D.S. - C.B.B.A.

   Belgische vereniging Duitse Staande Honden. 

Association Belge des Chiens Allemands .

 K. K. U. S .H. -  Nr: 574 - U. R. C .S. H.

Klik hier om een tekst te typen.


Opgelet: Belangrijk  Nieuws !!!!

Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert

Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny

Corona - deel 3

In uitvoering van de maatregelen opgelegd door de Federale Overheid deelt het Bestuur van de VdA vzw het volgende mee:

 1. alle evenementen/wedstrijden (inclusief BH testen, Sociale testen,…) worden afgeschaft (annuleren in MYKKUSH door de betrokken club);
 2. clubs met een horeca uitbating mogen deze niet openen;
 3. trainingen/cursussen en vergaderingen worden afgelast.

Deze maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart 2020 24:00 hr tot en met vrijdag 3 april 2400 Hr en voor gans België.

Bij vragen mag men altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.

 

En exécution des mesures imposées par le Gouvernement Fédéral, le Conseil d'Administration de l’AdD asbl annonce ce qui suit:

 1. tous les événements / compétitions (y compris les tests BH, les tests Soc, ...) seront annulés (annulés à MYKKUSH par le club concerné) ;
 2. les clubs avec restauration/buvette ne peuvent pas les ouvrir ;
 3. la formation (entrainements et cours) et les réunions sont annulées.

Ces mesures s'appliquent du vendredi 13 mars 2020 à 24h00 au vendredi 3 avril à 24h00 et ceci pour toute la Belgique

Si vous avez des questions , vous pouvez toujours contacter le Secrétariat Générale.

 

Stichtend lid

Membre Fondateur

Dit is een automatische email via een emailadres die geen antwoorden kan ontvangen.

© 2020 VdA/AdD, www.mykkush.be

 


Algemene ledenvergadering 17 april 2020 ! ! 

 Aanvang : 19h00

 Ruitersportcentrum Manege

 Herestraat 47

 3721 Vliermaalroot  Kortessem

                                                                                                              

                                                                                                           Beste,

 

Betreft: Uitnodiging algemene Statutaire vergadering

Het Bestuur van de B.V.D.S.  nodigt U uit op haar jaarlijkse algemene Statutaire vergadering die zal doorgaan op vrijdag 17 april 2020 om 19u00. Wij bieden de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de vergadering met je hond te trainen vanaf 17u00.

Plaats van de afspraak:

Ruitersportcentrum Gerrits

Herestraat 47

3721 Vliermaalroot

De dagorde omvat volgende punten:

 • Openingswoord van de voorzitter Martin Martens

 • Lezing en goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 2019

 • Verslag van de activiteiten 2019

 • Kassaverslag 2019

 • Geplande activiteiten 2020

 • Uitreiking van de prijzen voor de Beste Korthaar, Draadhaar en Langhaar van de 3 proevenwedstrijden 2019

 • Slotwoord en sluiting van de vergadering

   Gezien de lidkaarten dan ook uitgedeeld worden, gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 03 april 2020

   per telefoon op 089/77.15.13 of via mail eef.hermans@hotmail.be. 

   Wij willen u danken voor het vertrouwen in onze club en hopen u ook dit jaar te mogen verwelkomen op onze activiteiten!

   Martin Martens

    Voorzitter B.V.D.S. - C.B.B.A.

                                                     

                                                                                           

                                                                                                        

 

 


Contact: info.bvdsk1@telenet.be


Rating: 3.9375 sterren
16 stemmen